04 | 12 | 2023

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.3496/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ