30 | 11 | 2022

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ.3496/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ