27 | 01 | 2022

Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Κοινωνική Αλληλεγγύη Προσχολική Αγωγή Καβάλας 2021

ΑΡΧΕΙΟ