27 | 01 | 2022

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΑΔΟ

ΑΡΧΕΙΟ