07 | 12 | 2021

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ