03 | 12 | 2021

Δημοσίευση απόφασης λύσης υπαλληλικής σχέσης του ΜΠΟΖΑΜΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Πασχάλη σε ΦΕΚ

 

 

αρχείο