03 | 12 | 2021

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 37/2021 απόφασης του Δ.Σ. του δήμου Διδ/χου - 3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021

 

 

 

αρχείο