03 | 12 | 2021

Έγκριση αγοράς ενός αποφρακτικού οχήματος για τις ανάγκες του δήμου Σαμοθράκης

 

 

 

αρχείο