26 | 09 | 2020

Δημοσίευση απόφασης ανανέωσης σύμβασης υπαλλήλων ΚΕΚΟΠΑΑ δ. Ορεστιάδας σε ΦΕΚ (αριθμ. πρωτ. 408-2020)

 

 

αρχείο