26 | 09 | 2020

Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 94 /2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ” του Δήμου Διδυμοτείχου

 

 

 

αρχείο