15 | 12 | 2019

 26544 Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίων Νομού δήμος Αλεξανδρούπολης».

ΑΡΧΕΙΟ