15 | 12 | 2019

2540 Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους  του  δήμου Ορεστιάδας που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΡΧΕΙΟ