15 | 07 | 2020

2540 Έγκριση κατ΄ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους  του  δήμου Ορεστιάδας που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΡΧΕΙΟ