30 | 11 | 2022

Απόφαση περί μη αναγκαιότητας του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 319 Πολυκάστρου νομού Κιλκίς, για την κάλυψη κρατικών αναγκών

Αρχείο