12 | 12 | 2019

Απόφαση περί μη αναγκαιότητας του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 319 Πολυκάστρου νομού Κιλκίς, για την κάλυψη κρατικών αναγκών

Αρχείο