18 | 08 | 2019

Έγκριση κτηματολογικών μεταβολών του δημόσιου κτήματος με ΑΒΚ 319 στο Πολύκαστρο νομού Κιλκίς

Αρχείο