30 | 11 | 2022

Έγκριση κτηματολογικών μεταβολών του δημόσιου κτήματος με ΑΒΚ 319 στο Πολύκαστρο νομού Κιλκίς

Αρχείο