Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 28/1/2022 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) 31/01/2022 30
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2022 31/01/2022 36
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ 11/01/2022 41
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/2013 29/01/2021 115
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182.2013 29/01/2021 109
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν. 4182/2013 27/01/2021 93
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/01/2021 316
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 21/01/2020 255
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 17/01/2019 380
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) ΕΤΟΥΣ 2018 02/02/2018 476
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 22/01/2018 449
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 22/01/2018 451
Εκδήλωση Τμήματος Κληροδοτημάτων ΑΠΘ σχετικά με τις υποτροφίες που χορηγούνται απο τα κληροδοτήματα, κληροδοσίες και δωρεές 09/05/2017 613
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) ΕΤΟΥΣ 2017 02/02/2017 503
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΚΡΟΧΡΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ. 30/01/2017 488