Ανακοινώσεις

Φίλτρο
Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημιουργίας Εμφανίσεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/2013 29/01/2021 72
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182.2013 29/01/2021 62
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν. 4182/2013 27/01/2021 61
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27/01/2021 261
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 21/01/2020 209
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 17/01/2019 339
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) ΕΤΟΥΣ 2018 02/02/2018 439
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 22/01/2018 414
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 22/01/2018 413
Εκδήλωση Τμήματος Κληροδοτημάτων ΑΠΘ σχετικά με τις υποτροφίες που χορηγούνται απο τα κληροδοτήματα, κληροδοσίες και δωρεές 09/05/2017 553
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) ΕΤΟΥΣ 2017 02/02/2017 458
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΚΡΟΧΡΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ. 30/01/2017 453
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 16/01/2017 504
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/13 16/01/2017 469
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 16, Ν.4182/2013) ΕΤΟΥΣ 2016 29/01/2016 710