Δημοσίευση απόφασης για λύση υπαλληλ. σχέσης του ΚΙΤΣΙΟΥΚΗ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Δημητρίου σε ΦΕΚ

 

 

αρχείο